HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği kamu yararına faaliyet göstermektedir. Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin sosyal aktivitelerini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz; engelli vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm faaliyetlerini eşitlik ilkesi dahilinde yürütmektedir.

Ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği halindedir. Ortopedik engellilerin ruhen, bedenen ve psikolojik olarak kendilerine yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici ve birleştirici çalışmalarda bulunur. Engelli bireylere gerekli eğitimi sağlayarak onları tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirip, topluma kazandırmayı hedefler. Engelli arkadaşlarımızın da üretkenlikleriyle ülke kaynaklarından eşit pay almalarını sağlar.

Engellilerin hak ve taleplerinin savunmak, takipçisi olmak, ortopedik engelliler için gereken araç gereçleri temin etmek, maddi, manevi ve psikolojik, aynı zamanda sosyolojik yardımda bulunarak onlara ve ailelerine destek olmak derneğimizin öncelikleri arasındadır.

Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 2002 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğimiz; engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile ortak sosyal faaliyet bulunmakta ve işbirliği yapmaktadır. Derneğimiz, her toplum bireyi gibi ortopedik engellilerin de hayatın her alanında yer almalarına, insanlığa örnek olabilecek düzeyde bir kişiliğe sahip olmalarına katkı sağlamak için tüm çalışmalarında büyük bir özen ve hassasiyet göstermektedir.

Misyon

Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde bulunan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin gerekli desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Ortopedik engelli çocuk, genç ve yaşlı herkese gerekli her türlü yardım ve eğitim imkânı sağlamaya odaklanmış olup, engelli aileleri ve toplumun da bilinçlendirilmesiyle bu kişilerin toplumsal yaşama aktif katılımına öncülük yapmak öncelikli görevimizdir.

Vizyon