ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ BAŞKANI M.TAHİR POLAT’IN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin sosyal aktivitelerini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulan ORTOPEDİK ENGELLİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ kamu yararına faaliyet göstermektedir. 2014 yılından bu yana başkanlığını yürüttüğüm Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği, 2002 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana hem ortopedik engellilerin eğitim, […]

BM Engelli Hakları Sözleşmesi

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme’ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak kabul eden ilkeleri anımsayarak, (b) Birleşmiş Milletler’in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ile […]

2017 Engelli İndirim Oranları

2017 Engelli İndirim Oranları Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 296 I. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler) – 900,00 II. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler) – 470,00 III. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler) – 210,00 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü […]

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti Servis ve Turizm Taşımacılığı 13 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29947 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları […]