2017 Engelli İndirim Oranları

Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 296

I. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler) – 900,00

II. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler) – 470,00

III. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler) – 210,00

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

Özel Sektör

Engelli Oranı = 3

Kamu

Engelli Oranı = 4

Eski Hükümlü = 2