Ortopedik Engelliler Derneği

Hayatı Yaşamak için Engel Yok

Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 2002 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğimiz; engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile ortak sosyal faaliyet bulunmakta ve işbirliği yapmaktadır.

Misyonumuz

Ne Yapıyoruz?

Dünyayı Değiştiriyoruz

Ortopedik Engelliler Derneği kamu yararınadır. Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

Yardımınıza İhtiyacımız var

Ortopedik Engelli Bireylerimizin
Eğitimi

0%

75,864 toplanan bağış hedef 100,000

Hayata Dokunun!

Temel Amacımız

Ortopedik Engelliler Derneği kamu yararınadır. Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

Ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği halindedir. Ortopedik engellilerin ruhen ve bedenen kendilerine yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici çalışmalarda bulunur. İş sahaları ve atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlayarak bedensel engellileri tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirerek topluma kazandırmayı hedefler. Engelli arkadaşlarımızın da üretkenlikleriyle ülke kaynaklarından eşit pay almalarını sağlar.

Başarı

Haberdar Olun

Etkinlik ve Duyurularımız için

Gönüllülük

Gönüllülük Nedir?

İhtiyaç sahiplerinin hayatını değiştirmek.

 

Gönüllülük; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını –kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir.

Sözlük anlamı olarak gönüllülük; ağır bir işte kendi rızasıyla çalışmak olarak tanımlanmış olmasına rağmen toplumumuzda sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandı

Ayni Bağış